Zsámbék

  • szervezet neve:                                Boldog Gertrúd Központ - Premontrei Nyitottház Tanoda
  • címe:                                                      2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 13. 
  • székhelye:                                           2072 Zsámbék, Táncsics Mihály u. 22.
  • vezető neve elérhetősége:         Bárándiné Jánossy Enikő, intézményvezető, +36-23-332-136
  • kapcsolattartó neve:                     Vasvári Krisztina, tanodavezető
  • szervezet adószáma                     18711561-1-13
  • bankszámlaszáma                         10702143-68895552-51100005

 

A Premontrei Női Kanonokrend 1993-ban alapította a Premontrei Napközi Otthont Zsámbékon, a premontrei nővérek rendházának épületében. Az alapítás oka az a felismerés volt, hogy sok iskolás korú gyermek szűkös anyagi körülmények között, iskolázatlan szülők mellett nő fel, nehezen illeszkedik be az iskolai közösségekbe.


A Premontrei Napközi Otthon/Premontrei Nyitottház Tanoda 2006 óta - a szintén a Premontrei Női Kanonokrend által alapított - Boldog Gertrúd Központ szervezeti egységeként működik. A tanoda a szolgáltatásait a helyi sajátosságokra és a gyermekek egyéni szükségleteire építve, a szülők bevonásával, a gyermek nevelési-oktatási intézményével, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a helyben elérhető
egyéb, az érintett korosztály számára szolgáltatást nyújtó intézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjával együttműködve nyújtjuk.


A tanodaszolgáltatás igénybevevői a 6-18 éves, Zsámbékon vagy a szomszédos településeken lakó, anyagi nehézségekkel küzdő, szociálisan és kulturálisan hátrányos családi környezetben élő gyerekek.

Fő céljaink: tanulássegítés és hasznos szabadidős tevékenységek. A hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai eredményességének javítása oly módon, hogy a program révén a sikereiket integrált környezetben, a közoktatási intézményekben éljék meg, továbbá, hogy a szociálisan nehéz körülmények között élő gyermekek, fiatalok, roma tanulók mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak.

A tanodai programban benne foglaltatik az értékközvetítés, a képességfejlesztés, a tanulási és művelődési technikák kialakítása, a szabadidő és kultúra gazdagítása. Kulturális programokkal szélesítjük a gyermekek látókörét (múzeum, kirándulás, színház, filmek, tv műsorok megbeszélése, társasjáték, számítógép, kézműves foglalkozások, zene, tánc). A szabadidős tevékenységeket gazdagítjuk vetélkedőkkel,tanulmányi és sportversenyekkel. A  tanulássegítés és a hasznos szabadidős programok komplex egészet alkotnak.