Miskolc

 

                                                                       

 

 • szervezet neve:                                 Jezsuiták - Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány,

                                                                                     Lehetőségek Iskolája                 

 • cím:                                                               
 • Székhely:                                                   1085 Budapest, Horánszky utca 20.         
                               
 • Vezető neve, elérhetősége:     Oláh Zsolt 
                                        Tel:     +36 20 250 8590
                                  E-mail:     olah.zsolt@jezsuita.hu
                              
 • Adószáma:                                                 
 • Bankszámlaszáma:                                
 • Szervezet e-mail címe:                      
 • Honlap címe:                                            https://jezsuita.hu/lehetosegek-iskolaja/

     

Lehetőségek Iskolája önkéntesekkel működő program, amelyben olyan felnőtteket segítünk általános iskolai osztályozó vizsgához, akik tankötelezettségük idején valamilyen okból ezt nem tudták megtenni.

Küldetésnyilatkozat

A Lehetőségek Iskolája a társadalom peremére szorult felnőttek oktatását vállalja, akik felismerték, hogy marginális helyzetük hátterében iskolázatlanságuk is áll. Abban a reményben oktatjuk és kísérjük az önként tanulásra jelentkezőket, hogy munkánkkal elindítjuk amegrekedt szocializációs folyamatot, amely a társadalmi integráció felé vezet.

Jövőképünk

A Lehetőségek Iskolája a társadalom peremére szorult felnőtteknek biztosít tanulási lehetőséget, hogy befejezzék általános iskolai tanulmányaikat, és esélyük legyen munkához jutni vagy szakmát tanulni. Az ignáci pedagógiai alapokon nyugvó oktatás elsősorban önkéntesekkel valósul meg, a személyes törődés és elfogadás légkörében történik. A mindennapi élet adta feladatokban használható tudás átadása a cél, hogy tanítványaink egyre kevésbé legyenek kiszolgáltatottak hiányos ismereteik miatt. Célunk továbbá a minket körülvevő világot megérteni akaró, sorsukat kézbe venni képes, önmagukat értékesnek érző emberek segítése az oktatás által.

Fontosnak gondoljuk a családi szerepek, a roma identitás, a hit megerősítését. Teszünk azért, hogy ez a folyamat tanítványaink családjára is hasson, remélve, hogy a tanulás, művelődés a családok mindennapi részévé válik, és a roma családok a társadalom értékes tagjaivá válnak.

Folyamatosan várjuk olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnek csapatban dolgozni, többet megtudni önmagukról és eddig ismeretlen kulturális értékekről.