Sátoraljaújhely

''

                                                  

  • szervezet neve:                                 Piarista Rendház - Piarista Tanoda
  • címe:                                                      3980 Sátoraljaújhely Deák u.12.
  • székhelye:                                            1052 Budapest, Piarista köz 1.
  • vezető neve elérhetősége:         Szabó László SchP - lelkiség vezető +36 30 531 60 680

                                                                             szabo.laszlo@piarista.hu

  • kapcsolattartó neve:                      Fábrikné Király Klára - szakmai vezető +36 30 645 19 94

                                                                             fabrik.klara@gmail.com

 

  • szervezet adószáma                    19013598-1-41
  • bankszámlaszáma                        CIB 10700024 70759196 51100005        

      

A sátoraljaújhelyi Piarista Tanoda küldetése Kalazanci Szent József szegény gyermekek melletti elköteleződésének, értékességük és a jövőjük iránt érzett aggodalom és az értük vállalt felelősség alapján áll.

Hiszünk a jóban, a teremtő Isten jó szándékában. Hisszük, hogy minden ember, függetlenül attól, hova született, eredendően jónak lett alkotva. Hisszük, hogy a szegény gyermek is ugyanazzal a jó reménnyel van megajándékozva, mint tehetősebb körülményekkel rendelkező kortársai.

Megérint bennünket a Sátoraljaújhelyen élő szegény gyermekek sorsa, helyzete és kiszolgáltatottsága. Megérint iskolai sikertelenségük, motiválatlanságuk, jövőképtelenségük és tudatlan beletörődésük vesztesnek látszó helyzetükbe. Megérint bennünket az a tény is, hogy ők és családjaik ebben a helyzetben magukra vannak hagyva.

Ebben a megérintődésben Kalazanci Szent József karizmájától felbátorodva felismerjük személyes felelősségünket. A Piarista Tanoda ebből a hitből, felismerésből és tenni akarásból születik és él. Helye mindenkor a sátoraljaújhelyi szegény gyermekek és fiatalok mellett van, hogy számukra megmutassa a világ gazdagságát, a személyes kísérésben erőt és bátorítást adjon nekik a nehéz lépések megtételéhez, hogy életükért felelősséget tudjanak vállalni.

Vállaljuk, hogy a személyesség, a türelem, az elfogadás és az értéket közvetítő pedagógia gazdag tárházával mellette állunk azon gyermekeknek, akik szüleikkel elfogadják a velünk való együttműködést. Ennek szellemében velük – gyermekekkel és szülőkkel – közösen munkálkodunk a mindannyiunk számára fejlesztő közösség építésén.

A tanoda nevelői közössége önmagát is tanuló közösségként határozza meg, amely együtt alakul és gazdagodik emberségében és szakmaiságában.

Vállaljuk, hogy létünkkel, elköteleződésünkkel és tevékenységünkkel jel vagyunk a társadalomban és szűkebben a pedagógia világában is. Készek vagyunk megosztani eredményeinket, kérdéseinket és meglátásainkat a társadalmi integráció, a sebek gyógyítása és a különbségek csökkenése érdekében.