Budapest

''

 

 • szervezet neve:                                      Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - Jó Pásztor Tanoda
 • cím:                                                              1032 Budapest, Zápor utca 50.
 • székhely:                                                   1032 Budapest, Zápor utca 50

 

 • vezető neve elérhetősége:             Gloria Batista nővér  +36 1  250 3945
 • kapcsolattartó:                                    Rojkó Ildikó nővér        +36 30 934 7538

                                                                                ildiko.bp.bfm@gmail.com

 • szervezet adószáma                              18011847-1-41
 • bankszámlaszáma

 

 • szervezet email címe
 • honlap címe:                                          www.jopasztor.hu

 

 

Motto: „Hamu alatt gyémánt”, avagy mentsük a” kincseket”

 

RÓLUNK

A Jó Pásztor Nővérek Kongregációja két anyaotthont működtet Budapest III. kerületében, ahová az ország egész területéről 80 férőhelyre, 28 családot tud befogadni. A családok nagy része roma származású. Célcsoport: nehéz szociális helyzetű, otthontalanná vált, illetve bántalmazott anyák és gyermekeik. Célunk, hogy a gyermekek ne kerüljenek ki a családjaikból, támogatást kapjanak a fejlődéshez, növekedéshez, valamint az anyák megerősítése szülői szerepükben, képessé váljanak az önálló életvitelre. A családok másfél évig vehetik igénybe az otthon támogatását, amely rendkívül széleskörű (szociális, egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási…). Számos intézménnyel tartunk kapcsolatot.

 

A TANODA MŰKÖDÉSÉNEK HÁTTERE

A Jó Pásztor Tanoda projekt, az itt tartózkodó gyerekekre fókuszál. Évente 30-40 fő. A projekt működését a Jó Pásztor Nővérek, és számos szakember (szociális munkás, egészségügyi szakember, tanár, mentálhigiénés szakember, pszichológus, önkéntesek) összehangolt munkája teszi működőképessé.

 

AMI SZÜKSÉGESSÉ TESZI A TANODA PROJEKTET

A gyerekek nem tehetnek a kialakult kedvezőtlen helyzetről. Mindegyikükben megvan a lehetőség és tehetség, hogy minőségibb életet éljenek. Minden embert valamire teremtett az Isten. Valamire születik, valamilyen feladata van a világban. Hozzá kell segíteni a gyerekeket, hogy megtalálják helyüket.  Le kell porolni a hamut, és megkeresni a bennük rejlő kincset!

Ezért választottuk a mottót: „Hamu alatt gyémánt”, avagy mentsük a” kincseket”.

Célcsoport: az anyaotthonban élő gyerekek: 6-18 éves kor (esetenként óvodások, anyukák).

Cél: az anyaotthonban élő gyerekeknek komplex segítségnyújtás hátrányaik leküzdéséhez. A tanulmányi eredményeik javításán túl, a diákok készség és képesség szintjének javítását, személyiségük fejlesztését, önbizalmuk, öntudatuk és identitásuk erősítését szeretnénk elérni.

 

A TANODA PROJEKT FŐBB IRÁNYELVEI

 • A segítségnyújtás személyre szabott, egyedi, gyermekközpontú.
 • A segítő figyelembe veszi az egyéni adottságokat, ami azt jelenti, hogy nemcsak a logikai gondolkodás terén lehet valaki jó, hanem mozgás, rajzkészség, kapcsolatépítés, jó kommunikáció, természethez való vonzódás, zenei érzék, a helyes önismeret terén is nyújthat kimagasló teljesítményt.
 • Fontos a segítő felnőtt-gyermek kapcsolata: a gyerekek ne a szigorú, távolságtartó embert lássák a segítőben, hanem az őket segítő humánus, megértő embert.
 • A kommunikáció legyen őszinte, feltáró
 • Önkéntesség elve: csak akkor hatékony a fejlődés, ha a gyerek, saját elhatározásából akarja a változást, „odateszi” magát /partneri együttműködés/.
 • Együttműködés, kapcsolattartás: szülővel, kollégákkal, intézményekkel.
 • Egészséges életmódra és környezetvédelemre nevelés
 • Szokások, szabályok betartásának elmélyítése
 • Hangsúlyt fektetünk a keresztény értékek tiszteletben tartására
 • A gyerekeket szükség szerint támogatjuk (játékok, taneszközök, könyvek, ruhák, cipők…).

 

A „KINCSKERESÉS”SZÍNTEREI

Az iskolai sikerességet segítő tevékenységek

Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes” (József Attila).

 • A házi feladatok rendszeres ellenőrzése, pótlása
 • Felzárkóztatás, korrepetálás, pótvizsgára felkészítés
 • Szókincsbővítés, kommunikáció fejlesztés
 • Helyesírás gyakorlás, fejlesztés (tollbamondás)
 • Tanulmányi versenyekre felkészítés
 • Közös játékok (kommunikációs és mozgásos)
 • Meseolvasás- és illusztrálás
 • Rajzok készítése, színezése (megadott, vagy önálló téma).
 • Rajztablók („körforgás”, „meseillusztrációk”), az elkészült rajzok kiállításra kerülnek
 • Iskolai pályázatokban segítés
 • Tanulmányi séták (évente 2-3 alkalommal)
 • Állatkerti séta
 • Tanácsadás (iskolaválasztás, továbbtanulás, pályaválasztás)
 • Nyugtató gyakorlatok egy József Attila versidézettel („dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes”).

Közösségi- és szabadidős tevékenységek

 • Ünnepek szervezése (Szünidő búcsúztató, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap)
 • Pályázatok (fotó, rajz…)
 • Rendezvények (Mindenki karácsonya, Díj átadók…)
 • Alkalmanként színház, koncert, mozi, cirkusz, múzeum…
 • Kézműves foglalkozások
 • Pszichodráma foglalkozások
 • Nyári lubickolások (Velencei tó, Palatinus)