Céljaink

Célunk, hogy...

 

 • segítsük a hátrányos helyzetű gyermekeket
 •  kísérjük őket iskolán kívüli időszakban is
 • támogassuk, mellettük legyünk fejlődésük során
 • integrációs és szocializációs terepet biztosítsunk számukra
 • lehetőséget adjunk önmaguk kipróbálására, lehetőséget a gyakorlásra
 • segédkezzünk az integrációt és szocializációt elősegítő értékek és szokások elsajátításában
 • támogassuk a gyermekekkel együtt a családjukat is
 • a gyermeket a szűkebb és tágabb környezetével együtt, rendszerben gondolkodva lássuk
 • segítséget nyújtsunk az általános iskolai tanulmányok befejezésében fiataloknak és felnőtteknek
 • ösztönözzük a saját kulturális értékek megismerését, megőrzését
 • Fogadunk továbbá önkénteseket, gyakorlati helyet, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk
 • Erősítjük az együttműködést a hálózaton belül és hálózaton kívül a partnerintézményekkel, támogatókkal.