Karcag

''

                                                                    

  • szervezet neve:                                       Mária Iskolatestvérek  Szerzetesrend - Marista TIP Tanoda
  • cím:                                                               5300 Karcag, Zádor út 3.
  • Székhely:                                                    5300 Karcag, Zádor út 3.

 

  • Vezető neve, elérhetősége:               Jobbágy Dóra tel.: 06-30/657-9698
  • Kapcsolattartó:                                       Jobbágy Dóra igazgató tel.: 06-30/657-9698

 

  • Adószáma:                                                 19106740-2-16
  • Bankszámlaszáma:                                11600006-00000000-63414044

 

 

     Tanodánk hátrányos helyzetű felső tagozatos diákoknak nyitott, kirekesztéstől mentes befogadó közeget biztosít, mely elősegíti a személyiség szabad fejlesztését, kibontakoztatását, a készségfejlesztést, az iskolai beilleszkedést, csökkentve az iskolai lemorzsolódást, elősegítve a továbbtanulást, a társadalmi és munkaerő piaci integrációt.
 

   A tanítók, mentorok fontos feladatát képezik a tanodából kilépett tanulók életének, tanulmányainak nyomon követése, valamint az informálódás a munkaerő-piaci helyzetéről, egyéni és közösségi előre haladásáról.  A megszerzett információkat pedig hasznosíthatjuk a következő évfolyamok tanulmányai alatt.  A tanoda működésének rendkívül fontos szegmense a tanodai tanároknak és mentoroknak a tanodába járó gyermekek szüleivel való aktív és folyamatos kapcsolattartás.


   A TIP egyaránt nagy hangsúlyt fordít a tanodán belüli, helyben tartott szakkörök, kézműves és sport foglalkozások tartására, valamint az iskolán kívüli, szünidei programok, illetve kulturális rendezvények, kirándulások megszervezésére a tanoda tanulói számára.

   A délutáni szakkörök, sport, kézműves és számítógépes foglalkozások prevenciós jelleggel alkalmasak a gyerekek figyelmének lekötésére, szabad idejének hasznos felhasználására, valamint megfelelő színteréül szolgálnak a tanulók képességinek kibontakozására, fejlesztésére.  

   Az iskolán kívül szervezett kulturális programok, kirándulások pedig egyaránt szolgálnak jutalomként és a tanulók látókörének szélesítésére, hiszen sok hátrányos helyzetű diák csak a tanoda által szervezett kirándulásokon tud részt venni, családi körben erre nincs lehetőségük.

„ Ha jól akarjuk nevelni a gyerekeket, akkor szeretni kell őket”
 

/Szent Marcellin Champagnat/