Gilvánfa

''

 

  • szervezet neve:                          KÁSZÁ DĂSZTYISZĂ-Nyitott Ház Tanoda, Gilvánfa
  • cím:                                                  7954Gilvánfa, Fő u. 8. 
  • székhely:                                       Számá Dă Noj Egyesület, 7954.Magyarmecske, Petőfi S. u. 30.

 

  • vezető neve elérhetősége:  Békési Andrea egyesületi elnök, 30/4110-468,
  • kapcsolattartó neve:               Barna Bernadett tanodavezető,

                                                                       30/ 8471-290  szamadanoj@gmail.com

  • szervezet adószáma:              18322154-1-02
  • bankszámlaszáma:                   K & H 10402427-50526771-54691004

 

 

A Számá dă Noj-Vigyázz Reánk Egyesületet 2002-ben hozták létre cigány közösségben dolgozó oktatási és szociális szakemberek. Közhasznú egyesületünk alapszabályában szereplő tevékenységek között a következők szerepelnek: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, nevelés és oktatás; szociális tevékenység; családsegítés; képességfejlesztés; ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; kulturális örökség megóvása; gyermek-és ifjúságvédelem; emberi és állampolgári jogok védelme; magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek védelme és minden ezzel kapcsolatos tevékenység.

Tevékenységi területeink célkitűzései összhangban vannak a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó EU-s és magyar fejlesztési prioritásokkal. Tanodaprogramunk olyan új elemeket, módszereket ismertet meg a térségben dolgozó más szervezetekkel – családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekintézmények – mint pl. a problémák organikus megközelítése, az élet minden területére kiterjedő, az egyéni igényeket és szükségleteket maximálisan figyelembe vevő problémakezelés, kézzel fogható eredményeink, amelyek mintaként szolgálhatnak tevékenységükhöz.