NYITOTT HÁZ PROGRAM

   A „Nyitott Ház” egy segítő együttműködés, amely olyan kistelepüléseken és olyan városrészeken valósul meg, ahol nagy számban élnek perifériára szorult emberek. Egy olyan közösségi tér, ahol a segítők állandó jelenlétének biztosításával személyes kapcsolatépítésre van lehetőség.

A szakemberek állandó jelenléte révén növekszik a bizalom, és így feltérképezhetőek a ránk-bízottak valódi szükségletei, melyekre a „Nyitott Ház” moduljai által adekvát válaszokat biztosít. Az egyes modulok kiválasztása és bevezetésének sorrendje a helyi igények szerint történik.

''

   A „Nyitott Ház” alapja a jelenlét, ügyintézési, szociális és mentálhigiénés segítés, közösségi tér, kapcsolatépítés. Egyes moduljai azonban önállóan, konkrét épület vagy helyiség nélkül is működhetnek, illetve egy már működő Nyitott Ház központhoz a szomszédos településeken megvalósuló modulok is tartozhatnak.

   Nyitott Házaink hozzájárulnak ahhoz, hogy a fent említett emberek kirekesztett helyzete rövidtávon enyhüljön, hosszú távon pedig teljesen megszűnjön. A betérők számára találkozópontot és állandó segítő jelenlétet nyújtanak. Nyitott Házainkban a segítettek és a segítő munkatársak, továbbá az önkéntesek egymást gazdagító módon vannak jelen és tevékenykednek.

    A Nyitott Házak működtetésének legfőbb célja a nehéz élethelyzetbe került emberek többségi társadalomba történő integrációja, emberhez méltó életkörülmények biztosítása. A házak fenntartása minden esetben helyi igényekhez igazodó, a helyi közösségi erőforrásokat maximálisan kiaknázó szolgáltatásokon keresztül történik.

     A Nyitott Házaink hosszú évek óta tartó munkájának köszönhetően váltak olyan komplex, hiánypótló előremutató, folyamatosan alakuló, bővülő, innovatív szolgáltatás csomaggá, amelyek többek között annak köszönhetik sikerességüket, hogy közvetlenül a nehéz élethelyzetbe került emberek lakóhelyén, annak közösségi erőforrásaira alapozva, a kihívásokra azonnali adekvát válaszokat adva próbálnak meg segítséget nyújtani.

Nyitott Házaink jellemzően cigány közösségekben működnek, erről a tevékenységről rendelkezünk közvetlen, közel 30 éves tapasztalatokkal.

 

A „Nyitott Ház”-modell modul rendszerben működik, jelenleg az alábbi modulokkal:

1. Jelenlét – alapmodul: egy olyan nyitott, közösségi tér működtetése, ahol segítő személyzet állandó jelenlétének biztosításával személyes és kulturális kapcsolatépítésre van lehetőség, továbbá szociális, ügyintézésbeli és mentálhigiénés segítség kapható.

2. Népkonyha/ingyenkonyha működtetése

3. Érdekérvényesítés – jogi és szociális tanácsadás

4. Kisgyermekek számára játszóházak, korai fejlesztő programok, iskola előkészítő, fejlesztő foglalkozások biztosítása. Édesanyák részére csecsemő- és kisgyermek gondozási tanácsadás.

5. Tanulmányi segítségnyújtás, integrációs programok, szocializációs és szabadidős programok,

 általános és középiskolás gyerekeknek, fiataloknak

6. Munkahelyteremtés - önellátás – kistermelői tevékenység - kézműves tevékenység

7. A nyolc osztály elvégzését segítő programok, továbbtanulás motiválása, képzési lehetőségek biztosítása felnőttek részére

8. Prevenció (drog, alkohol, bűnmegelőzés)

9. Multiplikáció - leendő és jelenlegi munkatársak segítők képzése, találkozók szervezése, regionális hálózatok kialakítása, a modell elterjesztése, országos program kialakítása

Program állapot
Futó