HÁLÓ SZÖVŐ KONFERENCIA

Az Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat 2018. április 12-13-án Háló Szövő Konferenciát szervezett Mátraverebély – Szentkúton. A találkozó címe és egyben témája is az: Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat Szövetség és a felsőoktatás együttműködése” volt, mely során a szakmai tapasztalatcserére és szakmai kapcsolatépítésre helyezték a hangsúlyt a szervezők mindazok számára, akik elkötelezettek a hátrányos helyzetű gyermekek segítésében. Céljuk az volt, hogy lehetőséget teremtsenek a találkozásra a terepen dolgozó szociális szakemberek, segítők és a segítő szakma iránt érdeklődő felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára.

 

A kétnapos program első délelőttjén a plenáris előadások keretében elsőként Főtisztelendő Beer Miklós Megyés Püspök Úr beszélt az Egyház, segítésben elfoglalt szerepéről, mely során legfontosabb elemként a személyességet emelte ki. Ezt követte Lankó József cigánypasztorációs referens, római katolikus plébános előadása, aki több, mint 30 éves cigánypasztorációs tapasztalatairól beszélt, kihangsúlyozta a másik megismerésének jelentőségét, amely az odaforduláson túl, ráfordított időt igényel leginkább. A harmadik előadásként, az ESZPH elnökének, Gyurka Zsoltnak az előadása következett, aki a szervezet szemléletét, filozófiáját mutatta be. Megtudhattuk, hogyan fonódik össze és egészíti ki egymást a pasztorális és a szociálpedagógusi tevékenység, a hátrányos helyzetű, többségében cigány gyermekek segítésében. A plenáris előadások sorát Várda Ferenc lelkigondozó gondolatai zárták, aki a segítő szakma iránt érdeklődő felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak szeretett volna iránymutatást adni. Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntes, ill. főállású segítők számára is elkerülhetetlen a szakmai fejlődés során az önmagunkkal való szembenézés, az önismeret fejlesztése. Emlékeztetett továbbá arra, hogy hallgatóként rengeteg lehetőség van a tapasztalatszerzésre, a keresésre.

A délután folyamán az ESZPH 10 tagszervezetének bemutatkozó work shopja következett, ahol többségében interaktív műhelymunka során lehetőségük volt a résztvevőknek belelátni egy-egy szervezet munkájába, megismerni jó gyakorlatait. Szem előtt tartották az egyes műhelyek vezetői, hogy kialakulhasson a közös gondolkodás, megjelenhessen a résztvevők gondolatai, szakmai véleménye is.

Nagy örömére szolgált a szervezőknek a teológus és szociálpedagógus hallgatók jelenléte, amely gazdagított és új lendületet ajándékozott mindenkinek. A résztvevő intézmények:

Debreceni Egyetem – Hajdúböszörmény, Eszterházy Károly Egyetem – Eger, Gál Ferenc Főiskola – Gyula, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Budapest, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola – Pécs, Sárospataki Református Teológiai Akadémia – Sárospatak.

Külön megtiszteltetés, hogy 5 olyan felsőoktatási intézmény is volt, ahonnét oktató is érkezett a diákokkal együtt a Háló - Szövő Konferenciára.

            A második nap Szabóné Dr. Kármán Judit Ph.D., romológus, nevelésszociológus, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Romológia Tanszék vezetője előadását hallgathatták meg a résztvevők. Előadásában megpróbálta összefoglalni, és bemutatni annak a folyamatnak a számtalan hatótényezőit, amelyek megjelennek a cigány családból a Roma Szakkollégiumba vezető úton.

A konferencia zárása, és fókuszaként, Dr. Hadnagy József Ph.D az Eszterházy Károly Egyetem, Szociálpedagógiai Tanszék, Tanszékvezető főiskolai docense mutatta be a kapcsolati hálók szerveződési mechanizmusait és működésének sajátosságait. Felhívta a figyelmet azokra az elemekre, amelyek lehetővé tehetik a kapcsolati hálózat fejlődését, fejlesztését. Előadására épülve ezután a résztvevők egy olyan nagycsoportos foglalkozáson vehettek részt, amely során megtapasztalhatták a hálózati működés prioritásait, és olyan közös célokat tudtak megfogalmazni, amely kijelölte a jövőbeni együttműködések dimenzióit.

Program állapot
Lezárt